nội dung học tập .học phí

Trang chủ > nội dung học tập.học phí

Các loại khóa học

Khóa học 2 năm sau đó học lên (số lượng giờ giảng: 1,600giờ)
Khóa học 1 năm 6 tháng sau đó học lên (số lượng giờ giảng:1,200giờ)

Trình độ

Sơ cấp, trung cấp, thượng cấp

Học phí Học phí
Thời gian tuyển sinh

tháng 9 ngày 15~ ( tháng 4 nhập học)
Tháng 3 ngày 15~ ( tháng 10 nhập học)

Mục tiêu học lên

[Đại học.Cao học]đại học shizuoka (quốc lập), đại học shizuoka tỉnh lập, những đại học dân lập, công lập trong và ngoài tỉnh shizuoka .

[trường cùng nhóm] đại học khoa học công nghệ shizuoka, trung cấp công nghệ thông tin hamamastu, trung cấp thiết kế Hamamatsu, trung cấp kỹ thuật công nghệ shizuoka, trung cấp công nghệ thông tin .kinh doanh Numazu, trung cấp thiết kế shizuoka, trung cấp quốc tế hàng không, khu nghỉ dưỡng shizuoka.

Thời gian giảng dạy

Nội dung học tập

Sơ cấp
(1) Chủ yếu là học ngữ pháp, 1,500từ vựng, 300kanji
(2) Luyện tập về hội thoại cơ bản và đọc hiểu
Mục đích năng lực: trình độ thi năng lực tiếng nhật N5, N4
Trung cấp
(1) Ngữ pháp trung cấp, 6,000 từng vựng, 1,000 kanji
(2) Luyện tập về hội thoại, đọc hiểu và phân tích.
(3) Kỹ năng thi năng tiếng nhật dành cho sinh viên quốc tế
Mục đích năng lực: trình độ năng lực thi tiếng nhật N3, N2
Thượng cấp
(1) Ngữ pháp của mức độ cao, 10,000 từ, 2,000từ kanji
Tiếng nhật tổng hợp dùng trong sinh hoạt và học đại học
(2) Đối sách cho kỳ thi du học Nhật Bản
(3) Luyện tập hùng biện ,đặt câu.
Mục tiêu đạt được N1 trong kỳ thi năng lực nhật ngữ

Quay trở lai

Trang chủ