yêu cầu hồ sơ.xin liên hệ

Trang chủ > yêu cầu hồ sơ.xin liên hệ

Bạn nhập vào các thông tin cần thiết dưới đây, xin vui lòng nhấn vào nút "xác nhận kiểm tra". Màn hình xác nhận được hiển thị khi bạn nhấp chuột.
* Hãy nhập chắc chắn vào mục(yêu cầu)
Kiểm tra nguyện vọng của bạn
(được chọn số nhiều)(yêu cầu)
Yêu câu tài liệu bằng các ngôn ngữ
(được chọn số nhiều)(yêu cầu)
Họ và tên(yêu cầu)  (chữ in hoa)
Phiên âm (romajji)(yêu cầu)  (chữ in hoa)
Giới tính(yêu cầu)
Nghề nghiệp(yêu cầu)
Tên trường
(dành cho học sinh)
Tên trường   (Viết hoa)
Tên khoa hoặc ngành   (Viết hoa)
Quốc tịch(yêu cầu)
Số bưu điện(yêu cầu) 〒   -   (viết hoa)
Địa chỉ(yêu cầu) (viết hoa)
Số điện thoại (yêu cầu)  Viết thường.ví dụ 012-345-6789
Địa chỉ thư điện tử(yêu cầu)  (Viết thường bao gồm chữ @)
Nhập lại địa chỉ thư điện tử(yêu cầu)  (Viết thường bao gồm chữ @)
Nếu có thắc mắc xin đặt câu hỏi

* Chú ý khi nhập thông tin
Khi nhập thông tin,để tránh hiểu sai thì các bạn không nên nhập bằng chữ katakana,tiếng nước ngoài hay những kí hiệu đặc biệt khác.

  

Quay trở lai

Trang chủ