• イメージ1イメージ1
  • イメージ2イメージ2
  • イメージ3イメージ3
  • イメージ4イメージ4
  •  

Chủ đề và tin tức

Ý nghĩa thật sự của việc học tập tại Nhật Bản.

Cùng với sinh viên Nhật Bản hàng ngày trao đổi và học tập thì kết quả của việc du học sẽ tăng gấp đôi.

Sự phối hộp giữa trường trung cấp công nghê thông tin hamamatsu và trường trung cấp thiết kế hamamatsu, những giờ giảng của trường học sinh có thể tự do tham quan và trao đổi, để làm sâu sắc tình hữu nghị. Trường tiến hành những hoạt động ngoại khóa ,đi bộ, đại hội thể thao. Ngoài ra, những kinh nghiệm văn hóa Nhật Bản như mặc áo kimono, trà đạo, phong tục, lễ nghi,...

[Giới thiệu ngành học ]
Học viện ngôn ngữ hamamatsu Ngành nhật ngữ hamamatsu(1năm,1năm 6 tháng, 2năm)
Trường trung cấp công nghệ thông tin hamamatsu, ngành máy tính_(2năm), ngành phim hoạt hình(3năm)
Ngành CAD (2năm), ngành sáng tạo game(3năm)
Ngành thư ký bệnh viện(2năm), ngành chăm sóc trẻ(3năm)
Trung cấp cơ khí (2năm)
Trường trung cấp thiết kế hamamatsu Ngành thiết kế đồ họa(3năm)
Ngành thiết kế thời trang (2 năm)
Ngành trang điểm, làm móng tay, chăm sóc sắc đẹp(2năm)

Click vào để xem chi tiết