MOVIE Bên ngoài trường học

BLOG Blog học viện tiếng nhật

Tóm tắt nhóm trường Đại học khoa học và công nghệ Shizuoka

Nhóm trường Đại học khoa học và công nghệ Shizuoka là tổng hợp của các trường gồm trường Đại học khoa học và công nghệ Shizuoka cùng với các trường là thành phần cốt lõi như 2 trường trung học phổ thông, 2 trường trung học cơ sở, 6 trường trung cấp và trường tiếng nhật. Kể từ khi thành lập vào năm 1940 với nền tảng tinh thần là “đào tạo các nhà kỹ thuật cống hiến cho địa phương”, đưa ra nhiều nhân tài ưu tú nhất. Phương châm của nền giáo dục đó là “đào tạo ý thức con người cao và tính chuyên môn cao”, với lợi thế của nhóm trường sẽ thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo.

概要

Thông tin chi tiết

Tuyển sinh khóa học ngắn hạn

Lời nói của học sinh trước

Giới thiệu sinh hoạt trường học

Hướng dẫn trường học

Tiếng nhật kinh doanh

Khóa học đào tạo giáo viên tiếng nhật

NEWS Thông báo từ học viện tiếng nhật

Xem danh sách

学校法人静岡理工科大学 浜松日本語学院 Hamamatsu Japan Language College

学校法人静岡理工科大学 沼津日本語学院 Numazu Japan Language College

Học viện nhật ngữ Hamamatsu Truy cập ・ Bản đồ

Học viện nhật ngữ Numazu Truy cập ・ Bản đồ

Yêu cầu tài liệu, thắc mắc

to the top
facebook