Tổng thể về tuyển sinh

Trang chủ > Tổng thể về tuyển sinh

Hướng dẫn tải các mẫu giấy tờ đăng ký nhập học

Tập tin giấy tờ được cung cấp bằng định dạng tập tin PDF. Hoàn tất các bước sau đây để tải về, hãy sử dụng nó để in. Cần lưu ý rằng kích thước giấy là A4.

Trình tự tải tập tin về như sau’

* Trong những hạng mục trong khung phía dưới bạn muốn tải về mục nào thì chỉ cần đưa chuột lên trên mục đó.
* Sau khi nhấp chuột, tập tin PDF sẽ mở ra, xin vui lòng in.
* Nếu file PDF không mở ra được do thiếu dung lượng bộ nhớ thì hãy đặt con trỏ trên tập tin muốn tải, nhấp chuột phải. Menu được hiển thị, chọn "Save Target As", và lưu nó vào thư mục bạn tùy chọn, mở tập tin tải về và in.
* Xin thống nhất khổ giấy A4 định dạng khác nhau của ứng dụng. Xin hãy sử dụng các bản in để làm thủ tục.

Adobe Reader Nếu muốn xem những tập tin trên, máy tính phải có chương trình Adobe Reader. 
Nếu máy không có sẵn chương trình này thì có thể tải miễn phí trên thư mục bên trái.

Quay trở lai

Trang chủ